På Båktorp är vi idag 16 medarbetare. Nio arbetar i dygnetrunt boendet och med olika typer av behandlingsinsatser, fem lärare i vår skola, en administratör och en verksamhetsansvarig.

För personalens trygghet och för att skapa en bra arbetsmiljö använder vi oss av kollektivavtal.

Utbildningserfarenhet
Arbetsgruppen på behandlingssidan har minst behandlingsassistentutbildning. All personal har BBIC utbildning.

Arbetslivskompetens
Vår arbetsgrupp har en mycket lång och samlad erfarenhet av arbete med vår målgrupp eller arbete på Båktorp.

 

Kulturkompetens
Var femte elev eller familj har en flerspråkig och mångkulturell bakgrund. Vi har lär oss mycket av dessa ungdomar och familjer och är också medvetna om att vi måste förvalta nya kunskaper och erfarenheter hela tiden. Vi kan inte slå oss till ro.

Kompetensutveckling
Arbetsgruppen har tillgodogjort sig utbildningar i miljöterapi, systemiskt arbetssätt, systemiskt synsätt, familjebehandling och lösningsinriktat arbetsätt. Vi arbetar sedan 2008 i enlighet med BBIC systematiken.

Kvalitetssäkring
Från hösten 2008 har vi en systematisk utvärdering, ”kvalitetsindex” genom SIL under och vid avslut av ärende och en uppföljning efter sex månader. Handledning fungerar också som en intern belysning och uppföljning av verksamheten.