Båktorp skola i Nyköping

VI har bedrivit skolundervisning för elever placerade i HVB-hem sedan 1994.

Vi är en friskola och erbjuder individuellt anpassad undervisning i årskurs 7-9. 

Hög lärartäthet med stort vuxenstöd för elever som av olika anledningar inte funnit sin plats i ordinarie skolverksamhet.

Tydlighet, struktur och trygghet eftersträvas i syfte att skapa en inspirerande lärmiljö där elever vågar tro på sin förmåga att lyckas.

Läs mer om vår skola här