Vår målgrupp är barn och unga vuxna 12-17 år med relationsproblem som bl.a. visar sig i skolk, begynnande kriminalitet och missbruk. Ungdomarna kan ofta även ha svårigheter med neuropsykiatriska symtom, relationssvårigheter, svårigheter att fungera i sociala sammanhang och svårigheter i hemmiljön. Man kan bo hos oss fram tills den dag man fyller 20 men vi kan endast ta mot elever under 18. 

Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Föräldrar, syskon och närstående är alltid välkomna att vistas hos oss kortare och längre tid.

Vi har tillstånd att ta emot flickor och pojkar i åldern 12 till 19 år, där 10 platser är avsedda för ungdomar i åldern 12–19 år samt en plats för familjer med barn 1–17 år (max 3 personer). Familjerna bor i ett eget hus.